]  
 1. GEODEZIJA
  • Vi৥odezija
   • Projektiranje i izvo宪e mre௳novnih geodetskih to衫a svim metodama,
   • Projektiranje i izvo宪e lokalnih mre৥odetskih to衫a za posebnu namjenu.
     
  • Prakti计 geodezija
   • Snimanje geodetskih situacija kao podloga za projektiranje,
   • Snimanje i izradba elaborata svih vrsta instalacija,
   • Geodetsko snimanje izvedenog stanja za upis u zemlji堥videncije,
   • Sve radnje za kvalitetno izvo宪e katastarske izmjere.
     
  • Inrska geodezija
   • Projektiranje i izvo宪e geodetskih mreມ potrebe inrskih zadataka u graditeljstvu,
   • Projektiranje i izvo宪e operativnih poligona i repera za budu楠autoceste,
   • Iskol襮ja na osnovu izvedbenih projekata,
   • Pra楮je izgradnje objekata niskogradnje i visokogradnje,
   • Geodetski nadzor.
     
 2. KATASTAR
  • Izradbe parcelacijskih elaborata po lokacijskim dozvolama,
  • Imovinsko pravni poslovi u svrhu sre鶡nja vlasni桠na nekretninama (zemljiᠩ stanovi) u zemlji魠knjigama,
  • Katastarske izmjere u svrhu obnavljanja postoje橨 ili osnivanja novih zemlji騠 knjiga.
    
 3. FOTOGRAMETRIJA
 4. KARTOGRAFIJA
  • Izradba topografskih planova i zemljovida razli詴ih mjerila :
   • Hrvatska osnovna karta mjerila
    1:5000 (HOK5)
   • Topografska karta mjerila
    1:25000 (TK25),
  • Izradba geografskih informacijskih sustava i baza podataka.


REFERENCE

 • Projektiranje i izvo宪e mre௳novnih geodetskih to衫a na lokacijama : Prelog, Zagreb, Koprivnica, Novska, Glina, Podravske Sesvete, Novalja, Stari Grad, Otri橭Seoci,
 • Projektiranje i izvo宪e mikrotrilateracijskih mreມ tunele Mala Kapela i Brinje,
 • Projektiranje i izvo宪e mikrotrilateracijske mreມ Domovinski most u Petru棵,
 • Projektiranje i izvo宪e operativnog poligonskog vlaka i repera za budu浠autocestu B. Manastir ?Svilaj,
 • Izradba parcelacijskih elaborata za izvla宪e zemlji᠍ kod izgradnje budu橨 autocesta Zagreb-Vara鮠i Karlovac ? Rijeka,
 • Katastarske izmjere na lokacijama : Podravske Sesvete, Jagnjedovec, Novalja, Otri橭Seoci, Stari Grad, Velika Gorica, Reka, Pu鮥 i Nedeli嬼/li>
 • Pra楮je izgradnje objekata bolnice na Rebru, Branimir centru,
 • Snimanje i izradba elaborata za Gradsku plinaru Zagreb