]  

Izrada GEODETSKOG PROJEKTA za sve vrste građevina


Izrada GEODETSKOG PROJEKTA za sve vrste građevina prema:
 • Zakonu o prostornom uređenju (NN:153/2013),
 • Zakonu o građenju (NN.153/2013) kao i
 • Pravilniku o Geodetskom projektu (NN.12/2014)


A sto obuhvaca ukratko sljedece inzenjerske poslove:
 • Izradu geodetske podloge za projektiranje unutar zone obuhvata
 • Uskladenje oblika parcele/parcela kao i uskladenje u vlasnickom smislu sa evidencijom katastra i zemljisne knjige (inzenjerski poslovi, pravni poslovi, izrad imovinskih dokumenata, pracenje provedbe i dr.)
 • Izrada geodetske situacije gradevine odnosno definiranje:
 • - Gradevne parcele
  - Smjestaj gradevine na gradevnoj parceli
 • Izrada elaborata parcelacije s ovjerom i pracenjem provedbe
 • Izrada elaborata upisa objekta u katastar i zemljisne knjige s pracenjem provedbe
 • Izrada elaborata iskolcenja gradevine sa iskolcenjem gradevine a sve u svrhu uvodenja izvoditelja gradevnih radova u posao od strane investitora