]  

Izrada ENERGETSKIH CERTIFIKATA


 • građevine sa jednostavnim tehničkim sustavom površine P<400 m2,
 • stanove u zgradama
 • pojedinačne poslovne prostore površine P<400 m2


Izrada ENERGETSKIH CERTIFIKATA za građevine sa jednostavnim tehničkim sustavom površine P<400 m2 (MODUL 1) prema:
 • Zakonu o prostornom uređenju (NN:153/2013),
 • Pravilniku o Energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN.81/2012; 29/2013 i 78/2013)
A sto obuhvaća ukratko sljedece poslove:
 • Energetski pregled građevine,
 • naliza i modeliranje potrošnje energenata
 • Određivanje mjera poboljšanja
 • Energetsko i ekonomsko vrednovanje mjera poboljšanja
 • Prikaz perioda povrata investicije
 • Izrada elaborata parcelacije s ovjerom i pracenjem provedbe
 • Izrada elaborata upisa objekta u katastar i zemljisne knjige s pracenjem provedbe
 • Izrada elaborata iskolcenja gradevine sa iskolcenjem gradevine a sve u svrhu uvodenja izvoditelja gradevnih radova u posao od strane investitora