]  
 
 
  1. GEODEZIJA 

  2. FOTOGRAMETRIJA

  3. KATASTAR

  4. KARTOGRAFIJA

  5. LEGALIZACIJA

  6. GEODETSKI PROJEKT - NOVO!!

  7. ENERGETSKI CERTIFIKAT - NOVO!!

  8. PROMET NEKRETNINA U ZAGREBU

tel.:   01 / 23 51 600
e-mail:   geoprojekt@geoprojekt-zg.hr
 
tel.:   01 / 23 51 720
e-mail:   prodaja@zagrebgradnja.hr
 
 

kvadratura stana do  m2

cijena stana do  EUR

 
GEOPROJEKT  i  ZAGREBGRADNJA
u suradnji sGEODETSKI PROJEKT - NOVO!!

ENERGETSKI CERTIFIKAT - NOVO!!